The Thai-Lian Group
หน้าหลัก
แนะนำบริษัท
คำกล่าวจากผู้บริหาร
ข้อมูลบริษัทโดยสังเขป
ปรัชญาของบริษัท
แนะนำผลิตภัณฑ์
รถโฟล์คลิฟท์
อุปกรณ์เสริม
เครื่องจักรเพื่อการกระจายสินค้า
การเช่าซื้อและการเช่า
คุณสมบัติพิเศษ
การเช่าซื้อ
การเช่า
รถใหม่และรถมือสอง
บริการ
นโยบายการให้บริการ
ระบบการให้บริการ
บริการด้านรถ
ข้อเสนอ
บริษัทในเครือ
แนวทางปฏิบัติของบริษัท
สมัครงาน
ติดต่อสอบถาม
หน้าหลัก >> การเช่าซื้อและการเช่า >> การเช่า
การเช่า
รถโฟล์คลิฟท์ให้เช่าของ THAI-LIAN
หากท่านประสบเหตุการณ์เหล่านี้ ขอเชิญที่ศูนย์เช่ารถโฟล์คลิฟท์ของ THAI-LIAN
* เข้าสู่ช่วงที่มีงานชุกหรือมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น
* มีการเปลี่ยนแปลงด้านสัมภาระหรือการทำงาน
* ต้องการลดภาระด้านการบริหารจัดการยานพาหนะที่ยุ่งยากซับซ้อน
* ไม่ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ใหม่
* ความต่อเนื่องของงานไม่แน่นอน
ข้อดีของการเช่า
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
มีรถโฟล์คลิฟท์หลากหลายรูปแบบให้เลือกทั้งแบบใช้เครื่องยนต์ แบบใช้แบตเตอรี่และแบบ Reach
จะเช่าเพียงวันเดียวหรือเช่าเป็นระยะเวลานานก็ได้

สามารถเลือกรุ่นและกำหนดระยะเวลาเช่าได้ตามที่จำเป็นตั้งแต่ 1 วันไปจนถึงการเช่าเป็นระยะเวลานานขึ้นกับลักษณะหรืองบประมาณการดำเนินงาน

สภาพดีเยี่ยม
รถโฟล์คลิฟท์ทุกคันได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมและพร้อมจะส่งมอบในสภาพสมบูรณ์ที่สุด
วางใจเรื่องรายจ่ายได้
ทางเลือกที่ดีเยี่ยมในลดการลดรายจ่าย และช่วยลดภาษีเนื่องจากสามารถนำค่าเช่ามารวมในบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้
Copyright (C) Thai-Lian Forklift Co.,Ltd. All Rights Reserved.