(English) Welcome to Thai-Lian Forklift Co.,Ltd.     en   de   it
(English) Phone: +66-2747-3999

ปัจจุบันนี้เรามีสาขาที่ให้บริการ 11 แห่ง เพื่อให้การบริการอย่างครอบคลุม

ปัจจุบันนี้เรามีสาขาที่ให้บริการ 11 แห่ง เพื่อให้การบริการอย่างครอบคลุม

บริษัทไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ ใช้รถยกในโรงงานอุตสาหกรรม จากการได้รับอิทธิพลแข็งค่าของเงินเยนภายหลังจากที่มีการลงมติในปีพ. ศ. 2528 ด้านการลงทุนความเติบโตของบริษัทในประเทศไทยและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทจากประเทศญี่ปุ่นได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการก่อสร้างโรงงานและโกดังเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการด้านการใช้งานรถยกอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2532 เราได้ก่อตั้งธุรกิจบริการรถยกแห่งแรกที่กรุงเทพฯ ในเดือนมกราคม โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยจาก “SUMITOMO NACCO FORKLIFT ” ผู้ผลิตรถฟอคลิฟท์ และอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้เรายังได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายจากหลายบริษัท ดังนี้ TAILIFT BRAND , NOVELTEK BRAND ,ZOWELL BRAND

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาเราส่งเสริมงานขายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการบริการและงานขาย
(รถยกใหม่ และ รถยกมือสอง) ขาย / เช่า

จุดเด่นของ บริษัทไทยเหรียญฟอคลิฟท์
〜รากฐานและความแข็งแกร่งขององค์กรที่ไม่เหมือนใคร〜

จุดแข็งของบริษัท ของเราคือรากฐานและความแข็งแกร่งขององค์กร ปัจจุบันนี้เรามีเครือข่าย สาขาที่ให้บริการ 11 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภาคในประเทศไทย เรามีบุคลากร (วิศวกร) ที่สามารถดูแลและอำนวยความสะดวก รถฟอร์คลิฟท์ให้กับลูกค้า ความเป็นผู้นำ “เรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้าและการบริการ” ในโรงงาน / คลังสินค้า เราเน้นที่จะดูแลและรักษารถยกให้ลูกค้าพร้อมใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง

〜องค์กรของเรามีรถสำหรับออกให้บริการซ่อมและดูแลลูกค้ามากกว่า 500 คัน ซึ่งเราสามารถตอบสนองการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว〜
เราได้รับอนุญาติเป็นศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ในสาขาอาชีพ ช่างเครื่องกล

การควบคุมเครื่องจักรรถยก
เราจัดอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยสำหรับพนักงานในองค์กรของเรา และพนักงานของลูกค้า เราเสนอบริการดังกล่าวจากมุมมองที่ว่า หากมีทักษะการขับขี่สูงขึ้นประสิทธิภาพการทำงานก็จะดีขึ้น ความล้มเหลวจะลดลงรวมถึงต้นทุนของลูกค้าก็จะลดลงด้วย เราปรับปรุงการบริการให้ตรงตามความพึงพอใจของลูกค้าและ เน้นการบริการหลังขายเป็นหลัก