(English) Welcome to Thai-Lian Forklift Co.,Ltd.     en   de   it
(English) Phone: +66-2747-3999

แนวทางปฏิบัติของบริษัท

Thai-Lian Forklift Co.,Ltd. / แนะนำบริษัท / แนวทางปฏิบัติของบริษัท

แนวทางปฏิบัติของบริษัท

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เราตระหนักดีว่าจำเป็นต้องปกป้องข้อมูลธุรกิจส่วนตัวของลูกค้าและมีนโยบายป้องกันข้อมูลที่มีอยู่ในบริษัท

การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลธุรกิจส่วนตัว

นโยบายการปกป้องข้อมูลของเรากำหนดขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับการรวบรวม และข้อมูลธุรกิจส่วนตัวของลูกค้าของเรา ในการใช้งานรถฟอคลิฟท์ การแก้ไขปัญหา และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเรา เราจะรวบรวม และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยได้
รับอนุญาตจากลูกค้าเท่านั้น และไม่ได้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ
บุคคลที่สาม ยกเว้นแต่ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เรายึดมั่นในกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านการป้องกันข้อมูลของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเรามีโครงสร้างการจัดการอย่างเป็นระบบและข้อบังคับภายในบริษัทในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การให้การอบรมแก่พนักงานอย่างเต็มที่ รวมถึงการปรับปรุงการจัดการและการให้คำแนะนำอย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าถึง การลบ การทำลาย การปลอมแปลงและการรั่วไหลของฐานข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

การกำกับดูแลผู้ได้รับว่าจ้าง

บริษัทของเราอาจว่าจ้างบุคคลที่สามให้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม ในกรณีเช่นนี้บริษัทจะกำหนดให้ผู้ได้รับว่าจ้างต้องควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างเข้มงวดภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท

การเปิดเผย การแก้ไขและการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่

บริษัทของเราพร้อมจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้รับมาในกรณีที่ลูกค้าต้องการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นโดยที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นความประสงค์ของลูกค้าจริงภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
279 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร.0-2747-3999 แฟกซ์.0-2747-3133

สำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาหรือใบเสนอราคา โปรดติดต่อสาขาใกล้พื้นที่ของท่าน

Thai-footer | Thai-Lian Forklift Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูแลลูกค้าที่ตั้งอยู่ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

58 ซอยอุดมสุข 60 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. +66-2747-3999 / ที่ตั้งสาขา / แผนที่ของกูเกิล

ติดต่อเรา

โชว์รูมสาขาบางนา

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

โชว์รูมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บางนา โชว์รูมของเรามีรถฟอคลิฟท์ ,รถลากไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมของรถฟอคลิฟท์จำนวนมาก

279 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. +66-2361-6694 / ที่ตั้งสาขา / แผนที่ของกูเกิล

ติดต่อเรา

สาขาลาดกระบัง

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

ตั้งอยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สาขานี้ให้บริการลูกค้าในเขตลาดกระบัง ,สนามบินสุวรรณภูมิและเขตมีนบุรี

123/45 ฟิฟธ์ เอเวนิว ลาดกระบัง,
ถนนฉลองกรุง, แขวงลำปลาทิว,
เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. +66-2170-7355 / ที่ตั้งสาขา / แผนที่ของกูเกิล

ติดต่อเรา

สาขาบางปะกง

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

ตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเพียง 10 นาที ส่วนใหญ่จะให้บริการแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซึ่งครอบคลุมเขตบางปะกง ,ฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี

19 หมู่ที่ 5, ตำบลท่าข้าม, อำเภอบางปะกง,
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทร. +66-3857-3499 / ที่ตั้งสาขา / แผนที่ของกูเกิล

ติดต่อเรา

สาขาสมุทรสาคร

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดกรุงเทพมหานครบนถนนพระราม 2 ดูแลลูกค้าที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

22/7 หมู่ที่2, ตำบลบางกระเจ้า,
อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. +66-3449-7888 / ที่ตั้งสาขา / แผนที่ของกูเกิล

ติดต่อเรา

สาขาโรจนะ (อยุธยา)

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

ตั้งอยู่ในจังหวัดอยุธยา ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดปทุมธานี ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะประมาณ 10 นาที

119/19 หมู่ที่ 4, ตำบลบ้านสร้าง,
อำเภอบางปะอิน , จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. +66-3533-1688 / ที่ตั้งสาขา / แผนที่ของกูเกิล

ติดต่อเรา

สาขานครราชสีมา (โคราช)

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา สาขานี้ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด

119 หมู่ที่ 6, ตำบลดอนหวาย, อำเภอโนนสูง,
จังหวัดนครราชสีมา 30160

โทร. +66-4408-1141 / ที่ตั้งสาขา / แผนที่ของกูเกิล

ติดต่อเรา

สาขาอีสเทรินซีบอร์ด (บ่อวิน)

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

สาขานี้ตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี สาขานี้ดูแลลูกค้าที่ตั้งอยู่ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดเพียงประมาณ 10 นาทีเท่านั้น

26/6 หมู่ที่ 6, ตำบลบ่อวิน,
อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี 20230

โทร. +66-3834-5805 / ที่ตั้งสาขา / แผนที่ของกูเกิล

ติดต่อเรา

สาขาปราจีนบุรี

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

ตั้งอยู่ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรีกับนิคมอุตสาหกรรม 304 สาขาแห่งนี้ให้บริการลูกค้าที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์และนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

395 Moo5, Tambol Nhong Phrong,
Amphur Srimahaphot, Prachinburi 25140

โทร. +66-2747-3999 / ที่ตั้งสาขา / แผนที่ของกูเกิล

ติดต่อเรา

สาขาปิ่นทอง

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง สาขานี้ให้บริการลูกค้าในท่าเรือแหลมฉบังและบริเวณจังหวัดระยอง

710/2 หมู่ที่ 1, ตำบลหนองขาม,
อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี 20230

โทร. +66-3834-8333 / ที่ตั้งสาขา / แผนที่ของกูเกิล

ติดต่อเรา

สาขาลำพูน

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมลำพูน สาขานี้ให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ ,เชียงรายและพื้นที่อื่น ๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย

255 หมู่ที่ 4, ตำบลศรีบัวบาน,
อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน 51000

โทร. +66-5203-9605 / ที่ตั้งสาขา / แผนที่ของกูเกิล

ติดต่อเรา

สาขาสุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขานี้ให้บริการลูกค้าของเราตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย

155/8 หมู่ที่ 4, ตำบลท่าโรงช้าง, อำเภอพูนพิน,
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84130

โทร. +66-7795-4046 / ที่ตั้งสาขา / แผนที่ของกูเกิล

ติดต่อเรา