ยินดีต้อนรับสู่ Thai-Lian Forklift Co.,Ltd. en jp th
โทร. +66-2747-3999

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

การอบรมผู้ขับขี่รถฟอคลิฟท์

ศูนย์ฝึกอบรมผู้ขับขี่รถฟอคลิฟท์
และความปลอดภัย

ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับลูกค้าของเราและเราก็เห็นด้วย
เพราะเหตุนี้ไทยเหรียญฟอคลิฟท์จึงเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยด้านการขับขี่รถฟอคลิฟท์ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลไทย
เรามีศูนย์ฝึกอบรมอยู่ 4 แห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ
ศูนย์ฝึกอบรมเหล่านี้มีหลักสูตรขั้นพื้นฐานสองหลักสูตร คือหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัย และหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ขับขี่นอกเหนือจากหลักสูตรขั้นสูงอื่น ๆ

หลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัย

โครงสร้างหลักสูตร

 • ทบทวนการทำงานของรถฟอคลิฟท์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ทบทวนกลไกการทำงานของรถฟอคลิฟท์และการกระจายน้ำหนักที่เหมาะสม
 • กรณีตัวอย่างอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถฟอคลิฟท์และมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัย
 • การทดสอบความปลอดภัยที่สามารถป้องกันได้

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่ *

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่ของเราได้รับการรับรองจากกรมแรงงานในท้องถิ่น
อาจารย์ผู้ฝึกสอนของเรามีประสบการณ์กับนักเรียนกว่า 1,000 คน และมีตัวเลือกในการรับการฝึกอบรมฟรี

โครงสร้างหลักสูตร

 • หลักสูตรการขับขี่ที่มีอุปสรรคในการทำงาน
 • การยกวัสดุและการจัดการกับพาเลทที่มีน้ำหนัก
 • * มีใบรับรองการจบหลักสูตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ

สถานที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรม

 • ศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่และความปลอดภัยรถฟอคลิฟท์บางปะกง
 • ศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่และความปลอดภัยรถฟอคลิฟท์กบินทร์บุรี
 • ศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่และความปลอดภัยรถฟอคลิฟท์สมุทรสาคร
 • ศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่และความปลอดภัยรถฟอคลิฟท์โรจนะ

การฝึกอบรมดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน
หลักสูตรการฝึกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การฝึกอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย และการฝึกขับขี่นอกเหนือจากการฝึกอบรมอื่น ๆ เช่น
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้จัดการแผนกและหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนการขับรถฟอคลิฟท์

รัฐบาลไทยสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยในการขับรถฟอคลิฟท์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในโรงงาน
เราดำเนินการฝึกอบรมกับ 284 บริษัท และ 2,850 คนในปี พ.ศ. 2559
สำหรับลูกค้าทุกรายที่ซื้อหรือเช่ารถยกใหม่จากเราจะได้รับการฝึกอบรมฟรี

สำหรับลูกค้าทุกรายที่ซื้อหรือเช่ารถยกใหม่จากเราจะได้รับการฝึกอบรมฟรี